استاندار یزد در نشست مشترکی با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به پیگیری اعتبارات پروژه های دانش بنیان استان یزد و هماهنگی اجرای پایلوت قانون جهش تولید دانش بنیان در این استان پرداخت.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در جریان سفر دو روزه خود به تهران در قالب نشست مشترکی با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، موضوع اعتبارات پروژه های دانش بنیان استان و همچنین هماهنگی اجرای پایلوت قانون جهش تولید دانش بنیان را در استان پیگیری کرد.

فاطمی در خصوص رویکردهای جدید معاونت و همچنین بابت ایفای نقش استان در تعامل با صنایع بزرگ در زیست بوم فناوری و نوآوری با معاون رئیس جمهوری مذاکره و تبادل نظر کرد.