از ابتدای امسال تاکنون حدود نیمی از مبلغ 71 هزار میلیارد تومان درآمدی که از طریق واگذاری ها در بودجه پیش‌بینی شده بود محقق شد.

به گزارش صبح ساباط؛ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. هر سال در لایحه بودجه، در قبال واگذاری بنگاه های دولتی، منابع درآمدی از این محل، لحاظ می شود.

بر این اساس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

بررسی عملکرد واگذاری ها در سال ۱۴۰۱ حاکی است از ابتدای سال تاکنون از محل واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، مبلغ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شده است.

بر اساس این گزارش؛ روز دوشنبه ۹ آبان سال جاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه ۱۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، پس از سه روز رقابت نفس‌گیر و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، نهایتا در قیمت ۱۸۵۱ تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور به ثبت رسید.

در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی روز شنبه هفته جاری توسط شرکت خریدار به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد.

 فروش این سهام در راستای تکالیف بند الف تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد. تامین مالی غیر تورمی حاصل از این معامله صرفا محدود به امسال نیست و هر شش ماه یکبار تا چهار سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می شود.