شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان به میزبانی شهرستان اردکان در بقعه حوض عباس برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط: شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان به میزبانی شهرستان اردکان در بقعه حوض عباس برگزار شد.
محمدرضا فلاحتی در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با هدف گسترش فرهنگ انس با قرآن و شناسایی و تشویق نیروهای قرآنی جامعه کارگری، همه ساله از سوی دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود و امسال بعد از دوسال که به دلیل شرایط کرونا این مسابقات به صورت مجازی برگزار شده بود شاهد برگزاری شانزدهمین دوره این مسابقات به صورت حضوری هستیم.
وی در رابطه با این مسابقه گفت: افراد مجاز به شركت در مسابقه را كارگران و خانواده هاي محترم آنها شامل همسر و فرزنداني كه سن آنها بین ۱۸ تا ۲۵ سال است تشکیل می دهند.
فلاحتی در ادامه اظهار کرد: در این دوره از مسابقات که با استقبال پرشور جامعه کار و تلاش استان همراه بود در مجموع ۲۱۶ نفر در بخش بانوان، آقایان و خانواده کارگران با هم به رقابت پرداختند که به تفکیک شامل: ۹۶ نفر در رشته مفاهیم، ۶۶ نفر در رشته قرائت، ۳۰ نفر حفظ ۱۰ جزء، ۱۱ نفر حفظ ۲۰ جزء و ۱۳ نفر در رشته حفظ کل می باشند.
وی اضافه کرد: در هر رشته یک نفر آقا و خانم در صورت کسب حد نصاب تعیین شده، به مرحله کشوری مسابقات که در بهمن ماه برگزار می شود راه می یابند.
گفتنی است در رشته قرائت – تحقیق خانم ها فاطمه السادات میرکریمی، محبوبه حنیف نژاد و فاطمه عامری و آقایان علیرضا رحمانی، ابوطالب فلاح و محمدمهدی میرجلیلی به ترتیب نفر اول تا سوم شدند.
همچنین فاطمه جوکار، مهدیه السادات میرجلیلی و معصومه زحمتکش به ترتیب اول تا سوم حفظ کل را از آن خود کردند و در بخش آقایان امیرحسین عطار زاده به مقام نخست دست یافت و شرکت کنندگان دیگر حائز رتبه نشدند.
در رشته حفظ ۲۰ جزء زهرا صالحی، اعظم خدایی و عالیه دهقانی به ترتیب اول تا سوم را کسب نموده و محسن فلاح از شهرستان بافق نیز توانست رتبه برتر آقایان را از آن خود کند.
در رشته حفظ ۱۰ جزء در بخش خانم ها معصومه میردهقان، اکرم کریمی، فرشته کاوه و در قسمت آقایان سیدمحمد مجتبی دهقان، علی اصغر فلاح و یونس خالق دادی به ترتیب نفراول تا سوم شدند.
در رشته مفاهیم نیز خانم ها بتول حیدری، رضیه میرزا هاشمی و اعظم بردستانی و آقایان علی نیک دل، محسن اسدی و مجید کریمی به ترتیب اول تا سوم شدند.