اکبری با اشاره به کاهش یکباره رشد جمعیت در ده سال گفت: متاسفانه به دلیل تصمیمات اشتباه کاهش جمعیت در کشور ما بی عقلانه صورت گرفته است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر کشور در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد در استانداری یزد گفت: یزد تعبیر و تعریف ویژه ای برای مملکت دارد و به نظر من آنچه خوب است مسئولیتش نیز بیشتر است که امیدواریم یزد پیش قراول این مساله باشد.

وی افزود: الان اتفاق تعقلی نیز در یزد صورت گرفته و موضوع به صورت عقلانی کشف و درک شده و آنچه مورد انتظار است در خصوص اجرا و تغییر شاخص در بحث جمعیت دنبال می شود.

مشاور عالی وزیر کشور بیان کرد: رصد این موضوع قانونی به عنوان وظیفه استانداران در قالب شاخص ها است و قانون به تنهایی کفایت اجرا می کند.

وی بیان کرد: ما نبودیم که برای جمعیت تصمیم گرفتیم بلکه دنیا این تصمیم را با استدلالات علمی بود که رشد جمعیت را در دنیا تغییر دهد.

اکبری بیان کرد: سرعت یک میلیارد نفر اضافه شدن جمعیت در جهان در ۹۰ سال بود که الان به ۱۰ سال رسیده است ولی از سال ۲۰۱۱ این مساله تغییر کرد به حدی که اگرچه رشد جمعیت بالا می رود اما سرعت رشد به شدت در حال کاهش است.

وی ادامه داد: کاهش سرعت رشد در همه دنیا شکل گرفته است ولی ما خیلی متفاوت هستیم که ما بسیار بی عقلانه این کار را کردیم.

مشاور عالی وزیر کشور تصریح کرد: اغلب متخصصان امر دنیا می گویند اگر سرمایه اجتماعی باشد اتفاقات مختلف صورت می گیرد و در این روش موجود در آینده به مشکل برخواهیم خورد.

وی گفت: در مملکت ما سعی کردند با واقعیت ها، مدیران ما را گول بزنند و این نیز شکل گرفت که در نتیجه کاهش غیر عقلانی جمعیت ما بود.

اکبری بیان کرد: این بحث الان نیز حاکم است و باید دقت کنیم که برخی از حرف ها چقدر ما را تغییر می دهد. موضوع جمعیت به حدی امنیتی است که همه این اتفاقات روی ۱۵۰ میلیون دلار وامی بود که با ما داده شد و فقط این پول برای کنترل جمعیت استفاده شد.

وی گفت: استان ها باید تحرکات غیرتمندانه داشته باشد تا اتفاقات ناگوار بیش از آن بوجود نیاید و جمعیت ما با مشکل روبرو نشود.

وی افزود: در استان ها حاکمیت حکومت استانداران هستند و مسئولیت بسیار روشن است که باید تغییر شاخص صورت گیرد.

مشاور عالی وزیر کشور بیان کرد: در یزد ۶۰۰ هزار نفر یزدی و ۱۵۰ هزار نفر مهاجر هستند که باید تهدید بودن یا فرصت بودن آن بررسی شود اما در خصوص جمعیت باید شاخص ها را تغییر داد.

وی بیان کرد: سرعت ما در کاهش نرخ جمعیت در ده سال با صورت ناباورانه صورت گرفت در حالی که در کشورهایی مانند آمریکا حدود ۷۰ سال این اتفاق صورت گرفت.

اکبری بیان کرد: دنیا پذیرفته که باید محدود شود و سیاست های نهادهای بین المللی نیز در همین راستا است و این اتفاق در ده سال آینده وحشتناک است و برای مقابله با این سیاست باید بلد باشیم.

وی ادامه داد: سن کار در کشورهای اروپایی هیچگاه افول پیدا نکرد در حالی که در کشور ما حتی منفی است که برای تغیییر این وضعیت باید مبانی علمی خود را تغییر دهیم.

مشاور وزیر کشور تصریح کرد: کمتر از ۲۰ سال دیگر ما قوم گیلک نداریم زیرا هفت دهم درصد نرخ باروری کلی دارند.

وی گفت: آینده هولناک پیری جمعیت به عنوان مشکلی است که الان اتفاق افتاده است و باید برنامه دیگری برای آن داشته باشیم و حتی اگر فرزندآوری را بسیار بالا ببریم این شکل گرفته است.

اختری بیان کرد: مردان ۵۰ درصد عوامل ناباروری هستند که این نشان می دهد مردان را درگیر نمی کنند اما بسیاری از این مشکلات را می توانیم با تشخص ساده درمان کنیم.

وی گفت: غربی ها با مهاجر پذیری چاره ای برای این آینده هولناک پیری اندیشیده اند و برای همین نیز به فرزندآوری رسیده اند.

وی گفت: اگر به ساختار جمعیت توجه نکنیم باختیم و تنها بزرگواری که این بیانات را ارائه کرده تنها مقام معظم رهبری است وهیچ وزیر و مسئولی این حرف را نزده است.

اختری گفت: ما تقریبا بیشتری جمعیت بدون شغل با ۳۸ درصد از جمعیت مولد را در جهان داریم.

وی بیان کرد: متاسفانه خانواده و جمعیت را به دلیل سواد گرفته ایم که این مشکلی در جامعه است و پس از ان نیز اشتغال و تغییر نگرش ها عواملی در کاهش جمعیت بود.

اکبری گفت: هیچ کشوری نسبت به جمعیت، بدی سقط را به اندازه ما ندارد زیرا بر اساس مطالعات در وزارت بهداشت ۵۳۰ هزار سقط عمدی در سال داریم.

وی افزود: فعال حرام خدا سقط جنین است که می توانیم جلو ان را بگیریم

مشاور وزیر کشور بیان کرد: انتظار ما این است که برنامه عملیات در خانه مردم باشد و از حرف های دیگران نیز نترسیم و تعداد فرزندان و شاخص ها تغییر پیدا کند.

  • نویسنده : حیران