اختری با اشاره به اقدامات در زمینه قانون خانواده و جمعیت گفت: نقشه راه خانواده و جوانی جمعیت، گامی اساسی برای برنامه ریزی بلندمدت است.

به گزارش صبح ساباط؛ زینب اختری مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد در استانداری یزد گفت: اصل کار ما رفع دغدغه در خصوص جمعیت و جوانی جمعیت در کشور است و سعی کرده ایم در این مسیر گام هایی برداریم.

وی افزود: تدوین نقشه راه جمعیتی یکی از اقداماتی است که می تواند ما را در رسیدن به وضعیت مطلوب کمک کند و معتقدیم کسی که باید در میدان باشد این مردم هستند و اگر می خواهیم کاری انجام شود باید از طریق مردم شکل بگیرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور بیان کرد: اگر این نقشه راه استان یزد به بقیه استان ها تعمیم پیدا کند ما شاهد اتفاق مبارکی خواهیم بود.

وی بیان کرد: الان به این رسیدیم که کسی نمی تواند بگوید که آیین نامه ای در خصوص جمعیت وجود ندارد بلکه کارشناسان در این زمینه به معرفی قانون و آیین نامه ها پرداخته اند.

اختری بیان کرد: اگر دغدغه مندی در مدیران اصلی شکل نگیرد در بقیه موارد نیز جاری نخواهد بود.

  • نویسنده : حیران