فاطمی با اشاره به اهمیت توجه به قانون جوانی جمعیت و اهمیت کار تشکیلاتی گفت: درخواست داریم که قرارگاه ملی خانواده و جوانی جمعیت به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور تشکیل شود.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد در استانداری یزد گفت: ما همچنان که در موضوع کرونا جلسات هفتگی داشتیم و شروع برنامه کاری در این خصوص بود و استانداران و رئیس جمهور نیز در جلسات اول هفت شاخص های کرونا را بررسی می کردند باید در زمینه جمعیت نیز این دغدغه را پیدا کنیم و این چنین برنامه ریزی داشته باشیم و مطالبه گری صورت گیرد.

وی افزود: اگر در مساله جمعیت بخواهیم موفق باشیم بایستی قرارگاه جمعیت به صورت ثابت در سطح ملی با حضور رئیس جمهور با همان شدت و حساسیت شکل گیرد و محصول مداخلات ما خود را در تغییر شاخص ها و مثبت شدن ان نشان دهد.

استاندار یزد بیان کرد: در استان یزد به عنوان مصوبه این جلسه، شخصا قرارگاه جمعیت را به صورت هفتگی تشکیل می دهم و وضعیت شهرستان ها را به صورت سه رنگ با شاخص ها بررسی می کنیم.

وی بیان کرد: پیگیری مسائل، ظرفیت های قانونی حمایت از راهبردها و بررسی موانع را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم از این چالش عبور کنیم.

فاطمی بیان کرد: آنچه به عنوان نقشه راه جمعیت استان مشخص شده و آنچه به عنوان وظاف مجموعه های حاکمیتی قرار می گیرد اگر به آن اقدام نشود به بازرسی و شورای قضایی بیان کردم که به عنوان ترک فعل دنبال شود و مجموعه ها پاسخگو باشند به عنوان جمعیت است.

وی ادامه داد: نقشه راه جمعیت استان در این قرارگاه و شورای فرهنگی عمومی به منظور تغییر زیست بوم فرهنگی جامعه دنبال می شود و به عنوان مسیر راه ما با تاکید بر شاخص ها دنبال می شود.

استاندار یزد تصریح کرد: برای اجرای سیاست های جمعیت حتما در شورای برنامه ریزی استان اعتبارات لازم را برای بخش مردمی و سیاست ها خواهیم دید.

  • نویسنده : حیران