به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج طرح لبخند احسان به مدت 3 روز اجرا می شود. 

به گزارش صبح ساباط؛ به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج طرح لبخند احسان با مشارکت قرارگاه جهادی خورشید هشتم، بسیج جامعه پزشکی و ستاد فرمان امام استان یزدد به مدت ۳ روز اجرا می شود.

بنابر این گزارش؛ در طرح لبخند احسان انواع خدمات دندان پزشکی به مراجعه کنندگان خانه بهداشت تیموری واقع در منطقه حسن آباد یزد ارائه خواهد شد.

  • نویسنده : علیرضا مهران پور