خواهران بسیجی پایگاه بقیه الله حوزه عصمتیه ناحیه شهید منتظر قائم از حسینیه ۱۴ معصوم تا پارک فضای سبز پیاده روی کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ خواهران بسیجی پایگاه بقیه الله حوزه عصمتیه و ناحیه شهید منتظر قائم همزمان با هفته دیابت از حسینیه ۱۴ معصوم تا پارک فضای سبز پیاده روی کردند.

خواهران بسیجی در این همایش با انجام حرکات ورزشی صبحی با نشاط را تجربه کردند.

پیاده روی خواهران بسیجی در بافت تاریخی یزد

خواهران بسیجی حوزه عصمتیه ناحیه شهید منتظر قائم همچنین در بافت تاریخی یزد پیاده روی کردند.

خواهران بسیجی حوزه عصمتیه ناحیه شهید منتظر قائم در ادامه از بافت قدیمی، محله کوشکنو، زندان اسکندر، آسیاب کوشکنو، خانه لاری‌ها بازدید کردند.

  • نویسنده : معصومه فلاحتی