استاندار یزد با بیان اینکه کارگرزاده و مفتخر به کارگری مردم و به ویژه جامعه کارگری استان هستم، گفت: خود را متعهد به انجام قول های داده شده به جامعه کارگری استان می دانیم.

به گزارش صبح ساباط؛  نشست استانداریزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران با نمایندگان جامعه کارگری استان (واحدهای تولیدی) به منظور احصاء مسائل و مطالبات این قشر زحمتکش و پاسخگویی به سوالات و دغدغه های آن ها برگزار شد.

مهران فاطمی در این نشست با بیان اینکه کارگرزاده و مفتخر به کارگری مردم و به ویژه قشر کارگر هستم گفت: خود را متعهد به قول های داده شده به جامعه کارگری استان میدانیم و وضعیت اجرای مصوبات جلسات باید توسط نمایندگان این قشر منعکس شود.

وی در ادامه نسبت به حضور در جلسات جامعه کارگری استان در مقاطع مختلف زمانی اعلام آمادگی و بر جمع بندی و دسته بندی مطالبات این قشر جهت طرح در جلسات و به تبع آن اخذ تصمیمات لازم و انجام پیگیری های لازم در سطح ملی تاکید کرد.