وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های اخیر خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ احمد وحیدی وزیر کشور کابینه سیزدهم در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، کمیته تحقیق متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی‌ها با محوریت یک حقوقدان در وزارت کشور تشکیل شده است.

وحیدی در مصاحبه با خبرنگاران افزود : این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.