انتشار خبر تغییر مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سوی برخی رسانه‌ها کلید خورد و در نهایت شورا به دلیل حفظ ثبات در مدیریت این سازمان، با استعفای مجید عشقی مخالفت کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ فضاسازی رسانه‌ای درباره پذیرش استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از روزهای گذشته با زمزمه‌های استعفای وی قوت گرفت و بسیاری از رسانه‌ها خبر پذیرش استعفای وی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تغییر در مدیریت این مجموعه را منتشر کردند.

ورود عجولانه و انتشار پیش دستانه خبر تغییر مدیریت در سازمان بورس و تصمیم شورای عالی بورس در حالی صورت می‌گرفت که نشست شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد آغاز شد اما گمانه زنی های رسانه‎ ای مربوط به مصوبات این شورا از ساعات اولیه آغاز و حتی پیش از این ساعت منتشر شده بود.

همچنان که اشاره شد اعضای شورای عالی بورس ‌و  اوراق بهادار با دستور کار بررسی  استعفای مجید عشقی نشست خود را برگزار کردند و بعد از بحث و بررسی راجع به این موضوع، برای حفظ ثبات مدیریت تصمیم به تداوم ریاست وی بر سازمان بورس گرفتند و در نهایت با مخالفت اکثریت اعضای شورای عالی بورس، استعفای عشقی پذیرفته نشد.

عدم پذیرش استعفای رئیس سازمان بورس در مغایرت با گمانه زنی‌هایی بود که درباره نتایج نشست شورای عالی بورس انجام شد که رسانه‌ها با قاطعیت از تغییر ریاست این سازمان خبر داده بودند.