نشست رابطین مجلس دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه وبودجه سال 1402 کل کشور و نحوه تعامل آنها برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ جلسه رابطین مجلس دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه وبودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نحوه تعامل آنها با مجلس شورای اسلامی در این وزارتخانه برگزار شد.

بر این اساس؛ هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به در پیش بودن تدوین لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ضرورت دارد که دستگاه های تابعه پیشنهادات خود را در این خصوص قبل از نهایی شدن آنها ارائه کنند تا امکان رایزنی و دفاع فراهم شود، چرا که بعد از نهایی شدن این لوایح در دولت و اعلام وصول آن با توجه به آیین نامه داخلی مجلس، شرایط برای ارائه آنها به نمایندگان و کمیسیون های مجلس امکان پذیر نخواهد بود.وی در ادامه بر تعامل حداکثری مدیران ارشد با نمایندگان مجلس به صورت شفاهی و یا کتبی نیز تاکید و بیان کرد: هماهنگی های لازم برای تعیین وقت ملاقات و اقناع کمیسیون‌ها برای لوایح پیشنهادی یک ضرورت محسوب می‌شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: هم افزایی بین همکاران پارلمانی برای تامین اهداف کلی وزارتخانه فراتر از وظایف بخشی و دستگاهی نیز بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه این نشست؛ مشاوران پارلمانی سازمان‌های خصوصی سازی، بورس، مالیات و بانک ها مطالبی را در خصوص لایحه برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و سایر مسائل مربوط به دستگاه های خود در تعامل با مجلس بیان کردند.