مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: مکالمات تلفن ثابت تا سقف هزینه نگهداری برای مشترکان رایگان محاسبه می شود و شهروندان یزدی می توانند تا سقف 15 هزار تومان به صورت رایگان صحبت کنند.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدرضا زارع با اشاره به اینکه تعرفه های مخابراتی ۱۲ سال تغییر نکرده است افزود: در حال حاضر اخذ حداقل هزینه نگهداری بر اساس دستورالعمل مابه التفاوت حداقل هزینه ماهانه برطبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و هیچ گونه افزایش تعرفه ای در تلفن ثابت رخ نداده است.

مدیر مخابرات منطقه یزد افزود: این مصوبه در توسعه زیرساخت های مخابرات هم تاثیرگذار است، زیرا هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد و مبلغ دریافت شده، همچنان فاصله زیادی با حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت دارد.

وی یادآور شد: همانند سال های گذشته، نرخ مکالمات درون استانی ۴۵ ریال، بین استانی۳۳۰ ریال و ارتباط از ثابت به همراه حدود ۶۲۵ ریال است و بر این اساس، مشترکان یزدی از ابتدای شهریور با پرداخت ۱۵هزار تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمه، ۳هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا معادل همان مبلغ، ۴۴۴ دقیقه مکالمات بین استانی و یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه همراه دریافت می کنند.

زارع در ادامه سخنانش افزود: مشترکان شهرستان ها و روستاها نیز به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه درون شهری یا ۳۵۵ دقیقه بین استانی و یا ۱۹۰ دقیقه مکالمه همراه اول معادل ۱۰ هزار تومان پرداخت می کنند.