خزانه داری کل کشور در مقابل انتشار 61 هزار و 736 میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا 25 مهر ماه مبلغ 117 هزار و 841 میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی است.

به گزارش صبح ساباط؛ در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۲۶ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر این اساس تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده که حدود ۲۸ درصد آن از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین شده است.

علاوه بر این، مبلغ ۳۵ هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۲۵ مهر ماه جاری معادل ۹۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان که از طریق انتشار اوراق نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۵ مهرماه سال جاری تامین شده، مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.