نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار 14 درصد و در بخش صنعت هم 16.2 واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.

به گزارش صبح ساباط؛ شاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای مصرف‌کننده  از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این شاخص در واقع اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند.

در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش‌بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطـه بـه نقطـه) ۱۳٫۴ درصد است؛ تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن در فصل بهار ۲۷٫۴ درصد بوده بنابراین شدت رشدشاخص یاد شده در تابستان نسبت به بهار ۱۴ واحد درصـد كـاهش داشـته اسـت.

 

همچنین در فصل تابستان ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٠,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعت در بهار (٤٦.٣ درصد)، ١٦.٢ واحد درصد کاهش داشته است.