استاندار یزد از کارخانه ایفاسرام اردکان بازدید و ضمن افتتاح بهداری این مجموعه در نشستی به منظور بررسی ظرفیت ها و مسائل این کارخانه حضور یافت.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استانداریزد در جریان بازدید از کارخانه ایفا سرام اردکان یکی از منابع تأمین اعتبارات مصوبات سفرهای شهرستانی را از محل مسئولیت های اجتماعی دانست و گفت: در این زمینه سهم  واحدهای صنعتی مشخص می شود.

فاطمی همچنین به مسائل و دغدغه های مربوط به شهرک صنعتی شماره ۲ اشاره و خطاب به مسئولان حاضر در جلسه بر پیگیری جدی مسائل مربوط به آن تاکید کرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مردمی سازی تجهیزات دولتی خاطرنشان کرد: سالن های ورزشی و همایش و نیز تجهیزات و ادواتی که امکان قرارگیری آن در اختیار مردم وجود دارد؛ باید جهت استفاده آن ها در دسترس شان قرار گیرد.