استاندار یزد گفت: باید یک منظومه و بسته مشخص عملیاتی با راهبردها، ریز پروژه ها و خروجی های مشخص در حوزه سرمایه گذاری استان تدوین و تورهای سرمایه گذاری جهت آشناسازی سرمایه گذاران با فرصت های موجود در استان برگزار شود.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست سرمایه‌گذاری یزد که به منظور آسیب شناسی تدوین فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد؛ ضمن قدردانی از کلیه اقدامات انجام شده و در حال انجام در این حوزه گفت: باید یک منظومه و بسته مشخص عملیاتی با راهبردها، ریز پروژه ها و خروجی های مشخص در حوزه سرمایه گذاری تدوین شود.

فاطمی در ادامه به ضرورت تهیه کیف سرمایه گذاری در حوزه های مزیت دار استان یزد اشاره و خاطرنشان کرد: در این کیف باید مجوزها، میزان اعتبارات، تسهیلات تخصیصی و مشوق ها لحاظ شود تا سرمایه گذار بتواند بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند.

استاندار یزد همچنین بر برگزاری تورهای سرمایه گذاری در این استان جهت آشناسازی سرمایه گذاران با فرصت های سرمایه گذاری استان یزد و ارائه کیف های سرمایه گذاری به آن ها تاکید کرد.

فاطمی با بیان اینکه با نگاه بخشی، بخشنامه ای و اداری نمی توان در حوزه سرمایه گذاری جهش ایجاد کرد؛ اظهار داشت: ظرف مدت یک ماه فرصت های سرمایه گذاری کلان و در خور استان یزد جهت ارائه به تورهای سرمایه گذاری احصاء و مجوززدایی شود.

وی در ادامه ️انتظار کوتاه مدت خود از دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری را، به بار نشستن حداقل ۱۰ فرصت سرمایه گذاری در هر فصل، متناسب با اولویت های استان عنوان کرد.

استاندار یزد در پایان با اشاره به ضرورت انجام کار تیمی، جهادی و برنامه ریزی شده در امر تسهیل در سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی، اضافه کرد: دستگاه ها باید مسائل مربوط به پروژه های پیشران تعریف شده در سند یزد نوین را با جدیت دنبال کنند.