وزیر کشور: استاندار تهران به زودی به هیات دولت معرفی خواهد شد.

به گزارش صبح ساباط؛ احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم درباره اینکه آیا گزینه‌ای به عنوان استاندار تهران از طرف وزارت کشور به دولت معرفی شده است؟ گفت: استاندار تهران به زودی به هیات دولت معرفی می‌شود

وحیدی افزود: گزینه هایی در دست بررسی داریم که پس از طی مراحل قانونی به هیات دولت معرفی می شود.