معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: با اقدامات مناسبی که در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت در مسیر تحقق اهداف سند راهبردی – عملیاتی امید است در سال‌های آینده شاهد بهبود چشمگیر عملکرد بوده و در جشنواره شهید رجایی ملی نیز حائز رتبه برتر شدیم.

به گزارش صبح ساباط؛ ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در برنامه تقدیر از دستگاه های برتر وزارت اقتصاد در جشنواره شهید رجایی درباره جزییات این برنامه بیان کرد: جشنواره شهید رجایی، در سه بخش، انتخاب دستگاه های وابسته و تابعه برتر، انتخاب واحدهای استانی برترِ وزارت، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و در مرحله اختتامیه نیز از سازمان‌های وابسته و تابعه و واحدهای ستادی منتخب و نمونه تقدیر به عمل می آید.

سلمانی در ادامه افزود: برای معرفی منتخبین نمونه، پس از دریافت پیشنهادها از سوی واحدهای ستادی و سازمان‌های تابعه که با فراخوان مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ابتدا ۸۴ اقدام برجسته پیشنهادی در سطح کارشناسی بررسی و در ادامه توسط کمیته ارزیابی اقدامات برجسته، با تشکیل ۱۴ جلسه تخصصی و دو مرحله غربال‌گری در نهایت ۹ اقدام برای تقدیر، ملاک قرار می گیرد.

در ادامه برنامه،رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی نیز در خصوص نحوه انتخاب، دستگاه های برتر در  جشنواره شهید رجایی گفت: در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرآیند ارزیابی عملکرد در سال ۱۴۰۰ برای ۱۲ سازمان وابسته و تابعه وزارت، واحدهای ستادی وزارتخانه، ۷ بانک دولتی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها، ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها و واحدهای استانی گمرک انجام شد.

این مقام مسئول در ادامه سخنانش متذکر شد: علاوه بر بعد عمومی که همه ساله شاخص‌های آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در سطوح ملی و استانی تدوین و ابلاغ می شود، این مرکز در فرآیند تدوین شاخص های اختصاصی خود برای ستاد وزارت و ۱۹ دستگاه وابسته و تابعه، همکار سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و در برخی موارد تصمیم گیرنده نهایی بود. (در مجموع ۱۷۸ شاخص). علاوه بر این برای هریک از استان‌ها ۲۲ شاخص اختصاصی مصوب و ابلاغ شد که این شاخص‌ها، مرتبط با واحدهای استانی وزارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

شایان ذکر است؛ در پایان این برنامه پس از سخنرانی مسئولان وزارت اقتصاد، از منتخبین و برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

در بخش اول این مراسم، به ترتیب، دستگاه برتر (بر اساس امتیازات ارزیابی عملکرد سا ل۱۴۰۰): پست بانک ایران با مدیرعاملی شیری، دستگاه برتر (بر اساس امتیازات ارزیابی عملکرد سال۱۴۰۰): سازمان امور مالیاتی کشور که دکتر منظور، معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقدیر قرارگرفتند.

همچنین، در بخش دوم این برنامه ، در حوزه واحد استانی برترگمرک‌، حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر و مدیرکل آن اداره سلیمانی، بنا به پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در بخش واحد استانی برتر مالیاتی، از اداره کل امور مالیاتی استان البرز و مدیرکل این اداره  محمدی، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشورتقدیر شد.

در عین حال، در قسمت واحد استانی برتر امور اقتصادی و دارایی،اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد و مدیر این اداره کل، دهقان منشادی بر اساس مجموع امتیازات ارزیابی (در ابعاد عمومی و اختصاصی و نظرسنجی از معاونت‌ها) مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین، از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با مدیریت احمدی بر اساس مجموع امتیازات ارزیابی (در ابعاد عمومی و اختصاصی و نظرسنجی از معاونت‌ها) نیز در بخش واحد استانی برتر امور اقتصادی و دارایی تقدیر شد.

در بخش سوم این جشنواره برای معرفی اقدامات برجسته واحدهای ستادی و تخصصی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و سید امیر سیاح مدیرکل این مرکز برای پروژه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تقدیر شد. همچنین، اداره کل اموال و دارایی‌های دولت و مدیرکل این بخش خانم دادگر برای راه اندازی و عملیاتی نمودن سامانه سفته و برات الکترونیکی مورد تقدیر قرارگرفتند.

در عین حال، اداره کل خزانه و برزوزاده مدیرکل این اداره برای ایجاد و صدور تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی، دفتر مطالعات بخش عمومی و مدیرکل آن رعنایی برای تدوین نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا و تصویب آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تقدیر و تشکر شد.

در ادامه مراسم تقدیر از دستگاه های برتر وزارت اقتصاد در جشنواره شهید رجایی، از مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند و مدیرمرکز تقوایی برای مکانیزه کردن فرآیندها و خدمات تقدیر شد.

همچنین، از مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیریت این مرکز، نظامی نیز برای سازماندهی نظام پاسخگویی به شکایات مردمی در سفرهای استانی رییس جمهوری و میز ارتباطات مردمی و پاسخگویی به ۱۴۲۱۷۱  فقره درخواست و شکایات مردمی نیز تقدیر به عمل آمد.

همچنین، سازمان‌های وابسته سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر منظور مدیرکل این اداره، برای افزایش وصول درآمدهای مالیاتی،اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران و مقدسی، مدیرکل آن اداره برای تسهیل ترانزیت خارجی و  سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه مدیرکل این اداره عشقی، برای اولین بار، برای پرداخت الکترونیکی و منسجم و سود سهام عدالت به دلیل داشتن اقدامات برجسته، تقدیر و تشکر شد.