استاندار یزد گفت: طرح زندان اجتماع محور یکی از طرح های ابتکاری استان یزد برای افزایش اثربخشی فعالیت ها و رویکردهای مورد پیگیری اداره کل زندان های این استان است که دستگاه های یزد باید همکاری و مساعدت های لازم جهت تحقق اهداف این طرح را داشته باشند.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست کارگروه تخصصی زندان اجتماع محور به نقش مهم فعالیت ها و رویکردهای زندان ها در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانیان به زندگی اشاره کرد و گفت: زندان یزد به لحاظ سبک مدیریت و اقدامات در حال انجام در آن، مجموعه ای الگویی بوده و تبدیل به کارگاه مهارت آموزی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی شده است.

فاطمی در ادامه با اشاره به لزوم همکاری و همراهی دستگاه های استان با سازمان زندان ها با توجه به ماموریت های سنگین این مجموعه، اظهار داشت: طرح زندان اجتماع محور یکی از طرح های ابتکاری استان یزد برای افزایش اثربخشی فعالیت ها و رویکردهای مورد پیگیری مجموعه زندان ها است که دستگاه های استان یزد باید همکاری و مساعدت های لازم جهت تحقق اهداف این طرح را داشته باشند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه های استان یزد یک کارشناس مسلط و تحت نظارت خود را جهت آماده سازی متن تفاهم نامه دستگاه با مجموعه زندان استان در قالب برگزاری جلسات بین نمایندگان دو دستگاه معرفی کنند تا در نهایت در قالب یک جلسه تفاهم نامه همه دستگاه ها امضاء و به عنوان مبنای کار قرار گیرد.

فاطمی در ادامه بر تهیه و تنظیم متن تفاهم نامه بین دستگاه ها و اداره کل زندان های استان ظرف کمتر از یک ماه تاکید و تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح «زندان اجتماع محور» برای نخستین بار در استان یزد در صورت مشاهده خروجی های مطلوب آن، این طرح می تواند جنبه الگویی برای سایر استان ها داشته باشد تا آن ها نیز از این طرح استفاده کنند.

وی در پایان اضافه کرد: امید است در پرتو همکاری و همراهی همه دستگاه ها در امر اجرای ماموریت های اداره کل زندان های استان و اهداف طرح مذکور بتوانیم زندانیان را به آغوش جامعه برگردانیم.

شایان ذکر است؛ زندان اجتماع محور زندانی است که بر اساس اهداف عالیه سازمان زندان ها و در راستای بازپروری و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به زندگی سالم با مشارکت تمامی نهادهای اجتماعی و سازمان های مربوطه مدیریت و رهبری می شود.