جلسه هم اندیشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با سازمان نظام مهندسی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و رئیس خانه صمت در محل خانه صمت برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ در نشست مشترک خانه صمت و سازمان نظام مهندسی راه های همکاری مشترک فی مابین دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر گردید؛ در راستای بهینه شدن طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات و ابنیه صنعتی، سازمان نظام مهندسی با همکاری خانه صمت نسبت به ایجاد دفاتر و شرکت ها و همچنین آموزش مهندسین آشنا با رسته های مختلف صنعتی، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین توافق شد در خصوص تدوین برنامه بازرسی و کنترل ایمنی تاسیسات گازرسانی صنعت، نشست های هم اندیشی فی ما بین انجمن های صنایع همگن خانه صمت و سازمان نظام مهندسی برگزار گردد.

در این نشست همچنین مقرر شد در جلسات پنجشنبه های صنعتی خانه صمت که با حضور کمیسیون مشاورین و مدیران اقتصاد و دارایی برگزار می شود؛ از نمایندگان سازمان نظام مهندسی نیز دعوت به عمل آید.

  • نویسنده : بهناز عسکری