رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در اولین نشست راهبری مدارس سما یزد گفت: موضوع اول برای نسل جدید تنوع مهارت و تأکید بر مهارت های نرم است که نیازمند طرح و اجرا برای رسیدن به این هدف هستیم.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد در اولین نشست استانی راهبری مدارس سما استان یزد با نقدیر از مسئولان مدارس سما این استان گفت: در حوزه مهارت باید حواس ما به تنوع آن هم باشد و در تقسیم بندی بخشنامه مدارس سما خیلی زیبا وجود دارد که به مهارت ها را سخت و نرم تبدیل کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد تصریح کرد: وزن مهارت های سخت و نرم باید حفظ شوند و به سمت نرم بچرخد زیرا مهارت های نرم کار سختی است.

دهقانی اشکذری ادامه داد: ما یک سیری در منابع انسانی رشته مدیریت داریم که در تاریخ تغییرات انسان ها را بررسی می کند به طور مثال از نظام برده داری شروع می شود و تا ارباب و رعیتی و سپس کارگر و کارفرما و کارمند ادامه می یابد که در بخش کارمند چهار مورد«منابع انسانی»، «سرمایه انسانی»، «سرمایه انسانی هوشمند» و «سرمایه انسانی هوشمند متغیر» را داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، با اشاره به تلاش غربی ها در امور پژوهشی بلند مدت گفت: از حجم کار پیمایشی غربی ها انسان شگفت زده می شود که چگونه یک پروژه ۲۰ ساله یا ۷۰ ساله را کلید می زنند و دنبال می کنند.

خاطر نشان کرد: در علم سخت به ویژه در زمینه رباتیک، نانو و فضایی پیشرفت کرده ایم ولی در موضوع نرم عقب هستیم در حالی که در نظرسنجی های جهانی در برخی مسائل از کشورهای اسلامی نیزپایین ترهستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد، اظهار داشت: موضوع اول برای نسل جدید تنوع مهارت و تأکید بر مهارت های نرم است و موضوع دوم نیاز به طرح و اجرا برای آن مهارت دارد.

دهقانی اشکذری تصریح کرد: نمی توان صرف چند جلسه مهارت نرم را اجرایی کرد زیرا با دو ابزار ذوق و هنر باید با نسل جدید گفتگو کرد و برخی مهارت ها باید به صورت عملی در مدارس از همان ابتدایی آموزش داده شود.