مجمع عمومی خانه صمت و انتخاب اعضاء هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار و سید علی اکبر کلانتر برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس خانه صمت انتخاب شد.

به گزارش صبح ساباط؛ مجمع عمومی و انتخابات خانه صمت استان یزد با حضور روسای ۱۷ تشکل تخصصی از بیست تشکل تخصصی صنعتی و معدنی عضو مجمع خانه، صبح پنجشنبه دوازدهم آبان ماه در محل خانه صمت تشکیل شد.

در پی برگزاری این مجمع، آقایان حجت، فنایی، کلانتر، راسخی نژاد، کریم نژاد، خلیلی، دستمالچیان، حیدرزاده، عظیمی، عشقان ملک و جراح زاده به مدت سه سال به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقایان سالار و خبیری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

گفتنی است؛ در این نشست با تصمیم اعضا هیئت مدیره آقای کلانتر به عنوان رئیس، راسخی نژاد به عنوان نایب رئیس و کریم نژاد به عنوان خزانه دار خانه صمت استان یزد انتخاب شدند.

  • نویسنده : بهناز عسکری