سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به اظهارات غیر قابل قبول رئیس پارلمان این کشور علیه کشورمان توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

در این دیدار اظهارات رئیس پارلمان این کشور در مصاحبه با یکی از رسانه‌های معاند در حمایت از اغتشاشات و مداخله ایشان در امور داخلی ایران بشدت محکوم گردید و مردود قلمداد شد.

سفیر نروژ اظهار داشت مراتب را به اسلو منتقل می‌کند.