رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.