خانم حمیرا ریگی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان گزارشی از برنامه‌های کاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام ارائه کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ خانم حمیرا ریگی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گزارشی از برنامه‌های کاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام در راستای ارتقاء روابط دو کشور اسلامی و عملکرد این سفارت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی و دیپلماسی عمومی‌ با هدف تقویت و توسعه ارتباط مردم با مردم ارائه کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن تأکید بر سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند و اهمیت توسعه روابط با کشورهای اسلامی، رهنمودهای لازم را برای گسترش همکاری‌ها با کشور دوست و برادر برونئی دارالسلام، پیشبرد سیاست های منطقه ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور برونئی دارالسلام ارائه کرد.