استاندار یزد با اشاره اینکه نوآوری و فناوری از بردارهایی هستند که می‌تواند جهش‌های بزرگی در توسعه و پیشرفت استان ایجاد کنند؛ گفت: خرید محصولات دانش بنیان را دنبال می‌کنیم.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نخستین رویداد ملی تاثریا در استان یزد که با حضور شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاران در ۲ بخش سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های فناورانه اولویت‌دار و شناسایی و حل نیازهای فناورانه برگزار شد؛ در اهمیت حوزه علم و فناوری اظهار داشت:‌ یکی از اولویت‌های مهم و ریل گذاری‌های اساسی در استان یزد موضوع مهم علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان است.

فاطمی با اشاره به اقدامات استان یزد در توجه به مسائل دانش بنیان گفت: از ابتدای ورود به استانداری ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در استان یزد تشکیل شد تا به راهبردهای لازم در این حوزه دست یافته شود. همچنین با انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری ستاد تسهیلی نیز در قالب جلسات مستقیم با شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفت.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در استان توجه به برگزاری رویدادهای فناور محور است که رویداد تا ثریا از جمله این رویدادها است.

فاطمی با اشاره به حضور ۵۹ ایده برتر در این رویداد و مشارکت سرمایه‌گذاران همچنین هدایت و جذب سرمایه گذاری بر روی ایده‌های مسئله محور و فناور محور گفت: به منظور حمایت از این شرکت‌ها خرید محصولات دانش بنیان را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: نوآوری و فناوری جزو بردارهایی است که می‌تواند جهش‌های بزرگی در توسعه استان ایجاد می‌کند و امیدواریم محصول این رویداد برای استان یزد خوب بوده و این استان به عنوان طلایه‌دار مسائل علمی در کشور مطرح شود.