رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به محدودیت های اقلیمی خاص این استان تاکید کرد: باید به سمت سازگاری با کم آبی گام برداریم و رویکرد ما باید در جهت جایگزینی گیاهان کم آب خواه و پربازده در مقابل گیاهان پر آب خواه باشد.

به گزارش صبح ساباط؛ سید ابوالفضل وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به سطح باغی و زراعی استان یزد و میزان تولیدات محصولات کشاورزی این استان بیان کرد: به خاطر محدودیت های اقلیمی خاص یزد نظیر خشکسالی، افت شدید حجم آب مصرفی ۲۰ سال گذشته،کاهش کیفیت آب مصرفی بخش کشاورزی و… باید به سمت سازگاری با کم آبی گام برداریم و رویکرد ما باید در جهت جایگزینی گیاهان کم آب خواه و پربازده در مقابل گیاهان پر آب خواه باشد.

وکیلی در ادامه گفت: همچنین استفاده از کشت های بسته و متراکم در کنار اقدامات سازه ای که در استان یزد اجرا گردیده در همین راستا می باشد.

این  مقام مسئول بیان داشت: در یزد نوین در بخش کشاورزی ۸ محور تحولی مصوب گردیده است که به علت استقرار صنعت دام در یزد باید درصدی از علوفه مورد نیاز نیز در این استان تامین گردد؛ چرا که اجرای الگوی کشت صحیح سبب امنیت غذایی و پایداری در تولید می گردد.

مسعود عظیمی معاون اقتصادی استاندار نیز در ادامه بیان کرد: فروش محصولات کشاورزی برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، در حوزه کشاورزی که تخصصی و پیچیده می باشد و متغیر های زیادی در آن دخیل هستند؛ ما باید همه عوامل دخیل را پیدا کرده و اولویت بندی نماییم و روش های نوین باید با توجه به رویکردهای سنتی و بکارگیری فناوری و خلاقیت باشند.

علیرضا مهاجر معاون وزیر با بیان اینکه اجرای الگوی کشت تنها در اختیار جهاد کشاورزی نیست اظهار داشت: کشاورزان صاحب زمین هستند و ما باید شرایطی را برای آنان فراهم کنیم تا بتوانند به سمت الگوی کشت هدایت شوند.

مهاجر تاکید کرد: پایه ریزی اصلاح الگوی کشت بر اساس نیاز، اقلیم و بحث اقتصاد می باشد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و گندم کاران عمده این ستان نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

  • نویسنده : بهناز عسکری