رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، حمایت مدیر کل آموزش و پرورش را از سند تحولی مدارس سمای یزد که بارویکرد پرورشی و ارتقای معنویت و اخلاق در سطح این مدارس آغاز شده است، برای بهره مندی همه دانش آموزان استان یزد خواستار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یزد در نشست شورای عالی نظارت بر مدارس سما استان یزد که با حضور اعضا و مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد تشکیل شد؛ اظهار داشت: مجموعه سما به سمت کیفت پیش می رود و ما از آموز ش و پرورش انتظار کمک داریم زیرا در واقع دانش آموز ۱۲ سال با آموزش و پرورش ارتباط دارد.

دهقانی اشکذری همچنین ابراز کرد: در این ۱۲ سال دانش آموز وارد مدرسه می شود و این سئوال مطرح است که در هر سال چه چیزهایی یاد می گیرد و با چه محتوایی باید مکمل و با چه شیوه ای تدریس شود؟

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد، گفت: دانشگاه یک ظرفیتی است که از پشتیبان محتوایی برخوردار است و دکتر رحمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش از تجربه های فرهنگی و هم تجربه های اداری بالایی برخوردارند که ما خواهشمند یم به ما کمک کنند.

وی تصریح کرد: مجموعه مدارس سمای استان یزد نه فقط به صورت شعاری بلکه به صورت پایه ای و پایلوت سند تحولی را با هدف ارتقای مباحث پرورشی، فرهنگی و معنویت و اخلاق در کنار علم آموزی آغاز کرده است و از آموزش و پرورش استان یزد انتظار داریم با اجرای این طرح همراهی کند و سپس با افتخار آن را معرفی نماید.

دهقانی اشکذری وجود برخی رشته ها در مجموعه مدارس سمای یزد را بی نظیر خواند و افزود: شاید برخی مهارت ها درهیچ مدرسه ای امکان ایجاد نباشد ولی در این مدارس فعالیت دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد، حمایت آموزش و پرورش استان را از مجموعه مدارس سمای یزد به عنوان آغازگر یک طرح تحولی ارزشمند و حرکت به سمت تقویت یک مرکز آموزشی و فرهنگی خواستار شد تا در آینده ای نزدیک کل مدارس آموزش و پرورش استان از نتایج این طرح تحولی بهره مند شوند.