استاندار یزد موزه ها را ویترین تاریخ، تمدن، هویت، فرهنگ و ادب یک منطقه جغرافیایی دانست و گفت: مباحث گردشگری مظلوم و مغفول مانده است.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست شورای گردشگری این استان که به منظور بررسی مسائل مربوط به موزه های یزد برگزار شد؛ گفت: متاسفانه در کنار پرداختن به مسائل مرتبط با نیازهای فرهنگی، مباحث گردشگری مظلوم و مغفول مانده است.

فاطمی با بیان اینکه موزه ها آثار مجسم بشریت در یک منطقه جغرافیایی هستند؛ افزود: موزه ها علاوه بر نقش برجسته آموزشی، موجب رونق گردشگری و اقتصادی می شوند.

وی با اشاره به جذابیت موزه ها برای گردشگران یادآور شد: گردشگری دریچه ای برای انتقال فرهنگ، هویت، تاریخ و تمدن یک ملت است.