ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، پیروزی ایگناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را به ایشان و مردم برزیل تبریک گفت.

به گزارش صبح ساباط؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیروزی ایگناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را به وی و مردم برزیل تبریک گفت.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که روابط دیرینه و توأم با حسن نیت و احترام متقابل بین دو کشور بیش از پیش و تحت مدیریت رئیس جمهور منتخب توسعه یابد.

وی با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و برزیل در سال آینده وارد یکصد و بیستمین سال خود خواهد شد؛ افزود: دو کشور طی سال های گذشته  بویژه در حوزه روابط اقتصادی و تجاری همکاری رو به رشدی داشته اند و با توجه به ظرفیت های فراوان موجود در روابط دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این روابط در دوره ریاست جمهوری آقای لولا در ابعاد مختلف تحکیم و تعمیق یابد.