در جریان دیدار دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های ‏اسلامی ( ‌‎(PUIC‏ و هیئت همراه با وزیر امور خارجه کشورمان موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ‏ایران و دبیرخانه این اتحادیه به امضاء رسید. ‏

به گزارش صبح ساباط؛ در جریان دیدار محمد قریشی نیاس دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای ‏اسلامی ( ‌‎(PUIC‏ و هیئت همراه با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ‏ایران و دبیرخانه این اتحادیه به امضاء رسید. ‏

امیرعبداللهیان با اشاره به اهمیت نقش پارلمانهای کشورهای اسلامی، بر روند قانونگذاری و ایجاد رویه ‏ای واحد بین کشورهای عضو تأکید کرد.‏

وی از موضع دبیرخانه این اتحادیه در محکومیت حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز ‏تشکر کرد. ‏

قریشی ‏نیاس نیز در این دیدار از کمک های جمهوری اسلامی ایران به این اتحادیه و پذیرش مقر آن قدردانی کرد.‏

شایان ذکر است؛ در این دیدار در مورد مسائل مختلف از جمله همکاریهای پارلمانی بین کشورهای عضو مقر، موضوع فلسطین ‏و توطئه‌های غرب علیه کشورهای اسلامی‌ گفتگو شد.‏