وزیر اقتصاد در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه این وزارتخانه در گفت: دستگاههای تابعه در استانها چشم و گوش و عصب انتقال مسائل و مشکلات مردم به وزارتخانه هستند.

به گزارش صبح ساباط؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه سیزدهم در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد که دراستان اصفهان برگزار شد و داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشت؛ پس از استماع گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و هر یک از مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در این استان درخصوص رفع مشکلات مورد اشاره به تشریح نکاتی پرداخت.

خاندوزی درخصوص صدور برخی مجوزها و مصوبات به منظور حل مسائل مطرح شده افزود: نسبت به تشکیل جلسات مشترک دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای مرکز اقدام کنید.

وزیر اقتصاد گفت: دستگاههای تابعه در استانها چشم و گوش و عصب انتقال مسائل و مشکلات مردم به وزارتخانه هستند و قبل از اینکه موارد مختلف در سطح کشور فراگیر شود انتقال داده شود.

وی ضمن تشکر از زحمات و آمادگی‌ های موجود بین دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت دستگاه های استانی منابع پیش بینی شده درآمدی در بودجه سال جاری برای استان محقق شود.