وزیر کشور، وجود طرح های نیمه تمام را چالشی برای استان ها دانست و گفت حجم زیادی از سرمایه‌گذاری و منابع مالی که به استان‌ها اختصاص یافته است باید به تقویت زمینه های اشتغال منجر شود.

به گزارش صبح ساباط؛ احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم در همایش معاونان عمرانی استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه پیشرفت و آبادانی کشور در گرو مسئولیت پذیری و تلاش جهادی و شبانه روزی متولیان امر است، افزود: مهم این است، افرادی که در جایگاه و مسئولیت عمومی قرار می گیرند در ایفای نقششان اهتمام تام داشته باشند.
وزیر کشور به مسئولیت مهم و راهبردی معاونان عمرانی استانداری های سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: امور عمرانی و توسعه ای استان ها با معاونان عمرانی است و باید با راهبری دقیق و حساب شده بتوانند مسائل کلان زیرساختی استان را پیش ببرند.

وحیدی  تصریح کرد: اولویت بندی طرح‌های، سنجش دقیق هزینه و فایده آنها و جذب سرمایه گذاری باید چراغ راهنمای معاونان عمرانی در استانداری ها باشد.

وزیر کشور با اشاره به رویکرد اداره کشور براساس “استان محوری”، اظهار کرد: اداره و نظام مدیریتی در کشور باید “استان محور” و نقش وزارتخانه ها بایستی در حوزه هماهنگ سازی و راهبری باشد.

وحیدی در این زمینه از معاونان عمرانی استانداری ها خواست نظام مسائل عمرانی استان را شناسایی کنند و طرح ها را براساس اولویت های استان عملیاتی سازند.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های عمرانی باید توجیه اقتصادی و بهره وری داشته باشند، گفت: امروز یک چالش مهم در استان ها طرح های عمرانی نیمه تمام است که در برخی مواقع نیاز اصلی عمرانی استان هم نیست.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اشتغال، اولویت اصلی اقتصاد کشور است، افزود: طرح های عمرانی باید تامین اشتغال در استان را هدف گذاری کنند.

وحیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به وجود حجم انبوه سرمایه و منابع مادی در استان ها اشاره کرد و گفت: براساس مشاهدات میدانی کاملا روشن است که حجم سرمایه گذاری و منابع مالی زیادی وارد استان شده است، اما باید این منابع به محصول اقتصادی با محوریت تقویت زمینه های اشتغال تبدیل شود.

وی افزود: معاونان عمرانی استانداری ها باید با داشتن نگاه اقتصادی و اولویت سنجی، به نیازهای استان با هدف جذب سرمایه گذاری در سطح استانی همت گمارند و صرفا نگاه شان دریافت منابع مالی از مرکز نباشد.

وزیر کشور همچنین به معاونان عمرانی استانداری ها تاکید کرد سازه های ناپایدار در استان را به صورت دقیق شناسایی و گزارش کنند.