رئیس جمهور در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری چین تصریح کرد: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی ایران و چین الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل ارائه می‌کند.

به گزارش صبح ساباط؛ سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری چین به شی جین پینگ تصریح کرد: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی ایران و چین، الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل ارائه می‌کند.