پیرو مباحث مطروحه در نشست اخیر دکتر میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با نخبگان استان یزد هفت سوال از سوی وی مطرح شد.

به گزارش صبح ساباط؛ پیرو مباحث مطروحه در نشست اخیر میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با نخبگان استان یزد هفت سوال از سوی وی مطرح شد که مشارکت دستگاه‌های اجرایی به ویژه نخبگان و صاحب نظران استانی را در پاسخ به این سوالات می‌طلبد.

بنابر این گزارش؛ شایسته است نخبگان استان یزد دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند خود را جهت بهره‌برداری، جمع‌بندی و انعکاس به سازمان اداری و استخدامی کشور تا تاریخ دهم آبان‌ماه سال جاری به رایانامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به آدرس pryazd@mporg.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است؛ بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نخبگان و فرهیختگان استان یزد در صورت هرگونه پرسش یا ابهامات احتمالی می‌توانند با شماره ۳۶۲۴۸۱۰۱ آقای نخجوانی تماس حاصل کنند.

بر این اساس پرسش‌های اساسی طرح شده به شرح ذیل است:

۱٫ نسبت بوروکراسی و دمکراسی در کشور چیست؟ کدام اولویت دارد و کدام ضروتا می‌بایست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد؟
۲٫ به چه صورت می‌توان وفاداری و تعهد سازمانی را در دستگاه‌های اجرایی افزایش داد؟
۳٫ روش تعریف نخبه و شیوه جذب نخبگان در نظام اداری به چه صورتی است؟
۴٫ تبدیل وضعیت استخدامی ( قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی آزمایشیو رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و…) چه تاثیری در ارتقای بهره‎وری دستگاه‌های اجرایی خواهد گذاشت؟
۵٫ سنجه‌های تعیین وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری در نظام اداری کشور چیست و تا چه اندازه این سنجه‌ها با تصمیمات و مقررات حاکم هم‌خوانی دارد؟
۶٫ تعریف بهره‌وری از نگاه جناب‌عالی چیست و سنجه‌های ارزیابی آن کدام است؟ چه پیشنهادی برای ارتقای آن در نظام اداری وجود دارد؟
۷٫ فلسفه و عوامل ذی‌مخل در جبران خدمات در دستگاه‌های اجرایی چیست و کدام نقش و تاثی بیشتری می‌تواند در این زمینه ایفا کند؟