بنابر مصوبه نشست شورای هماهنگی ترافیک استان یزد طرح شناورسازی ساعت کار ادارات و سازمان های استان یزد 10 روز تمدید شد.

به گزارش صبح ساباط؛ بنابر مصوبه نشست شورای هماهنگی ترافیک استان یزد و به استناد نامه وزیر کشور تغییر ساعت کاری جدید تمامی ادارات و سازمان های این استان تا تاریخ بیستم مهرماه سال جاری تمدید شد.

براین اساس؛ ساعت کاری ادارات و سازمان های استان یزد به جز بانک ها، دانشگاه ها و مراکز بهداشتی، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۵:۴۵ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۴:۴۵ خواهد بود.