در نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی یزد با دبیر شورای نظارت سما یزد دستاوردهای طرح آموزش‌ مهارت‌های زندگی در مقطع ابتدایی و هدایت تحصیلی در مقطع دبیرستان تبیین شد.

به گزازش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی معاونت آموزش های عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛ طی نشست مشترک دکتر محمد رضا دهقانی رئيس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و سایر اعضای هیات رئیسه این واحد دانشگاهی با سید علی المدرسی معاون آموزش های عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بیر شورای نظارت سما دبیر شورای نظارت سما یزد دستاوردهای طرح آموزش‌ مهارت‌های زندگی در مقطع ابتدایی و نیز برنامه ‌های هدایت تحصیلی در مقطع دبیرستان مدارس سما استان یزد تبیین شد.

در این نشست همچنین طراحی های صورت گرفته در این حوزه و ظرفیت‌ها و لزوم توجه به مسائل رفاهی همکاران و معلمین مدارس سما مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ بنابر اظهار المدرسی در این نشست ایجاد آمادگی جهت توسعه مدارس سما در استان یزد به لحاظ کیفی و کمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت.