معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد گفت:در شش ماهه نخست سال جاری با توجه به محدودیت منابع آب، خط اول انتقال به صورت پیوسته جهت تامین آب شرب استان در مدار بهره برداری بوده است.

به گزارش صبح ساباط؛ علی ارمی با قدردانی از سختکوشی و دلسوزی همکاران متعهد مدیریت تامین و انتقال آب حوزه طرح و توسعه گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری خط اول انتقال آب یزد، شامل: تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ، مخازن و خط لوله بطول ۳۳۳ کیلومتر بصورت پیوسته در مدار بهره برداری بوده و حجم ۳۷٫۳ میلیون متر مکعب آب شرب با کیفیت عالی به استان منتقل و تحویل شده است.

ارمی افزود:با توجه به حجم مورد انتظار(تخصیص استان براساس صورتجلسه منابع مصارف زاینده رود ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب) این میزان به صورت کامل محقق شده است.

وی اظهار داشت: دراین شش ماه ایستگاه های پمپاژ به صورت متوسط از کل ۴۴۶۴ ساعت به میزان ۴۴۵۶ ساعت در مدار بهره برداری قرار داشته و تنها ۸ ساعت از این مدت بدلیل تعمیرات، قطع برق و افزایش کدورت و سیلابی شدن رودخانه از مدار بهره برداری خارج گردیده است که نشان دهنده عملکرد دائم و مفید ۹۹٫۸ درصدی ایستگاه های پمپاژ است.

این مسئول افزود: در شش ماهه نخست میزان ۶۷۸۰ نفر ساعت اقدام تعمیراتی، اصلاحی و پیشگیرانه به منظور بهره برداری یکنواخت تأسیسات انتقال آب و تأمین آب شرب پایدار توسط پرسنل ایستگاه ها و اکیپ های تعمیرات خط انتقال صورت گرفته است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد این اقدام مناسب را با توجه به کمترین میزان خاموشی و قطع جریان آب در شش ماهه پرمصرف آب که عملاً در حد صفر می‌باشد از سخت کوشی، تعهد و دلسوزی همکاران مدیریت تأمین و انتقال آب حوزه طرح و توسعه دانست.