خوشبختانه با انجام عارضه یابی ها و اجرای طرح های بهبود و تلاش خود واحدهای صنعتی از ابتدای سال 1400 قریب 60واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی دوباره راه اندازی شده اند و به چرخه تولید کشور بازگشتند که 13 مورد این واحدها در شش ماه امسال رقم خورده است.

به گزارش صبح ساباط، محمد دهقان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به ۶۰ عنوان برنامه های شاخص شرکت شهرکهای صنعتی استان در حوزه حمایت ار صنایع کوچک اظهارکرد: از شاخص ترین برنامه ها در حوزه صنایع کوچک، توسعه خوشه های کسب و کار است که در شهریور امسال توسعه خوشه زیلوی میبد خاتمه یافت و ادامه کار به انجمن صنفی زیلوبافان استان یزد واگذار گردید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه طرح توسعه خوشه ای در استان در حال پیاده سازی است افزود: ۵۳ برنامه عمل حمایتی در سال ۱۴۰۰ از خوشه های در حال اجرا و خاتمه یافته در استان یزد عملیاتی شد و از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ برنامه عمل برای این خوشه ها تدوین و اجرا شده است که نسبت به سال گذشته در شش ماهه اول روند افزایشی را داشته است.

دهقان حمایت از واحدهای صنعتی کوچک برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی را از برنامه های اثرگذار در حوزه توسعه بازار محصولات صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳هزار مورد حمایت از صنایع کوچک برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی در قالب اخذ غرفه و یا شرکت در نمایشگاه توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد صورت گرفته که قریب ۵۰۰ مورد این حمایت ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۴۰ مورد آن مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است.

وی ابراز کرد: شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، برگزاری کلینیک های سیار در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد، انجام عارضه یابی و اجرای طرح های بهبود عارضه های شناسای شده و همچنین ارائه خدمات توسعه کسب و کار از برنامه های جدی شرکت شهرکهای صنعتی است که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ برنامه در این راستا اجرا شد و در شش ماهه نخست امسال نیز بیش از ۶۰ برنامه در حوزه توسعه فناوری و ارائه خدمات کلینیکی عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص فعال سازی واحدهای راکد و غیرفعال عنوان کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد به بهره برداری رسیده اند که به دلایل مختلف ممکن است غیرفعال و راکد شوند که شناسایی این واحدها و کمک به راه اندازی مجدد آن ها از برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی است که از ابتدای سال گذشته ۱۷۷ واحد صنعتی غیرفعال در استان یزد شناسایی شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با انجام عارضه یابی ها و اجرای طرح های بهبود و تلاش خود واحدهای صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ قریب ۶۰واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی دوباره راه اندازی شده اند و به چرخه تولید کشور بازگشتند که ۱۳ مورد این واحدها در شش ماه امسال رقم خورده است.