مدیر طرح رینگ شهر یزد از سرانجام رسیدن این پروژه در بلوار صیاد شیرازی تا اواخر هفته آینده خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ علی محمدی مدیر طرح رینگ شهری یزد ضمن عذر خواهی از همشهریان در خصوص طولانی شدن پروژه فوق گفت: این طرح با هدف ایجاد آب پایدار وتوزیع عادلانه آب در شهر و با برآورد دوهزار میلیارد تومان ایجاده شده و می بایست در پایان کلی پروژه ۱۴۰ هزار متر مکعب مخزن و ۱۲۰ کیلومتر شبکه آب ایجاد نماییم.

محمدی در همبن رابطه افزود:با توجه به سیل اخیر در بلوار صیاد شیرازی خط انتقال آب اصلی شهر تخریب ودوهفته زمان برای اصلاح آن نیاز داشت.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است هم اکنون پیمانکار در حال پرسازی مسیر می باشد وامیدواریم تا اواخر هفته آینده مشکل بلوار صیاد شیرازی مرتفع گردد.