استاندار یزد گردشگری را یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور و از مزیت های متناسب با بوم و فرهنگ یزد دانست و گفت: با توجه به ظرفیت های استان یزد در حوزه بهداشت و درمان و به ویژه در حوزه منابع انسانی و برخورداری از پزشکان حاذق و توانمند، توجه به حوزه گردشگری سلامت و برنامه ریزی برای پیشبرد برنامه های این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست شورای توسعه گردشگری استان، یکی از مهمترین اقدامات برای آغاز و تداوم هر حرکت را ریل گذاری صحیح دانست و گفت: در صورت ریل گذاری نادرست، علی رغم همه برنامه ریزی ها و تجهیز توان و امکانات به مرور از هدف نهایی متصور برای آن، دورتر خواهیم شد.

فاطمی در ادامه با اشاره به قید موضوع گردشگری در حکم انتصاب ابلاغی وی، توسط رئیس جمهور و تاکید بر توجه ویژه به این حوزه، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های استان یزد در حوزه بهداشت و درمان و به ویژه در حوزه منابع انسانی و برخورداری از پزشکان حاذق و توانمند، توجه به حوزه گردشگری سلامت و برنامه ریزی برای پیشبرد برنامه های این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استاندار یزد تصریح کرد: نگاه استان به حوزه گردشگری سلامت عمدتا بر گردشگری سلامت گردشگران خارجی متمرکز است و با حرکت جدی در این مسیر و پذیرش گردشگران از این طریق، ضمن ارز آوری و ایجاد ارزش افزوده شاهد شکل گیری اتفاقات فرهنگی در کنار آن خواهیم بود.

فاطمی در ادامه به تبیین ضرورت تدوین دقیق چارچوب گردشگری سلامت استان و تعیین چشم انداز این حوزه پرداخت و اظهار داشت: خروجی نشست های هم اندیشی این حوزه، باید تعیین ریل صحیح استان در حوزه گردشگری سلامت؛ متناسب با ظرفیت ها و زیرساخت های موجود و پیش بینی شرایط آینده و سپس اولویت بندی اقدامات و پروژه های لازم الاجرا در این مسیر باشد.

نماینده عالی دولت در یزد با بیان اینکه تعلل در تدوین نقشه راه گردشگری سلامت و معرفی ظرفیت های یزد در این حوزه در سطح ملی و بین المللی جایز نیست، تاکید کرد: برنامه عملیاتی این حوزه ظرف مدت یک ماه و با اتکا بر منابع و اسناد موجود در استان، اطلاعات حاصل از بازدید از شهرک های سلامت کشور و نیز بهره مندی از تجربیات استان های پیشگام در این حوزه تدوین شود.

فاطمی خاطرنشان کرد: برنامه تدوین شده، به عنوان پیوست اجرایی سند یزد نوین قرار گرفته و در وهله بعدی، برنامه زمانبندی برای برنامه ها و پروژه های این حوزه تهیه و آن ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در مدار اجرا قرار می گیرد.

وی نشست شورای توسعه گردشگری استان را قرارگاه هماهنگی برنامه ها و هم افزایی بین دستگاه دانست و اضافه کرد: نگاه ما در برنامه های گردشگری سلامت، نگاهی استانی است و در ادامه برنامه های شهرستان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم معرفی ظرفیت های دینی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، تجاری و گردشگری در سطح ملی و بین المللی و تامین منابع مالی در راستای تحقق این مهم، بیان کرد: یکی از ظرفیت های بودجه ۱۴۰۱، احتساب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری؛ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی است که از این ظرفیت تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای اهداف این بخش استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین به اهمیت شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی حوزه گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور حضور موثرتر استان در این حوزه و استفاده از ظرفیت ها به نحو مطلوب و برای معرفی بیش از پیش استان، باید تفاهم نامه ای بین بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان منعقد شود.

فاطمی در پایان هدف از حضور دستگاه های بخش دولتی و خصوصی در این نشست را تعیین موقعیت و ماموریت هر دستگاه در نقشه راه توسعه گردشگری استان و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آن ها جهت استفاده از ظرفیت حوزه گردشگری به عنوان یکی از مزیت های بسیار خوب و متناسب با بوم فرهنگی استان عنوان کرد.