دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از مهر 95 پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، رشته مهندسی مالی همگانی را آغاز کرد و اکنون تعداد 30 نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند.

به گزارش صبح ساباط؛ نخستین دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) رشته مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از رساله دکتری خود دفاع کرد.
قاسم علوی تبار رساله دکتری خود را با عنوان«طراحی شاخص استرس مالی و‌تحلیل پویایی های ان در کشور های عضو اوپک»با راهنمایی دکتر حسین خواجه و استادان مشاور، دکتر غلامرضا عسگرزاده و دکترسید یحیی ابطحی، در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی واحد یزد ارائه و دفاع کرد.

این دانشجو ورودی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و موفق به چاپ مقاله علمی پژوهشی از رساله خود شده است.

شایان ذکر است؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از مهر ۹۵ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، رشته مهندسی مالی همگانی را آغاز کرد و اکنون تعداد ۳۰ نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند.