اقتصاددان یزدی با اشاره به حدود ۳۰ هزار بیکار تحصیلکرده دانشگاهی در استان یزد تا پایان سال ۱۴۰۰، نوشت:پیشران های اقتصادی استان یزد نیازمند تغییرات اساسی است و این موضوع با گفتار درمانی هرگز حل نخواهد شد. 

به گزارش صبح ساباط؛ عباس علوی راد اقتصاددان یزدی در گفتگو با صبح ساباط در رابطه با مسائل اقتصادی استان یزد گفت: جزئیات برش استانی نتایج طرح آمار گیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ که اخیراً منتشر شده بعضاً تکان دهنده است.

وی ادامه می دهد: بیش از ۴ هزار و ۶۸۰ نفر بیکار تحصیلکرده دانشگاهی استان یزد تا پایان سال ۱۴۰۰ فوق لیسانس و بالاتر هستند که نشان دهنده افزایش ۶۶۰ نفری نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد می افزاید: تکان دهنده ترین قسمت ماجرا افزایش تعداد بیکاران فوق لیسانس و بالاتر مرد از ۶۹۵ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۸۵ نفر در سال ۱۴۰۰ است  که حدود دو برابر می باشد.

حدود ۳۰ هزار بیکار تحصیلکرده دانشگاهی در استان یزد تا پایان سال ۱۴۰۰

عضو انجمن اقتصاددان ایران در یخش دوم سخنان خود بابیان این که تعداد کل بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی استان یزد با افزایش افزایش ۳۷۰۰ نفری از ۲۶۱۹۸ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۸۹۹ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است، عنوان می کند: کل تعداد بیکاران استان یزد از ۴۳ هزار ۱۷۱ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۵۰ هزار و ۲۲ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده که با افزایش ۶۸۵۰ نفری روبرو است.

وی با اظهار تاسف از این که حدود نیمی از جمعیت بیکار اضافه شده به کل بیکاران استان در سال ۱۴۰۰ از تحصیلکرده های دانشگاهی بوده اند، می نویسد: سهم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی از کل بیکاران استان یزد در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ درصد رسیده که این سهم برای کل کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ درصد بوده است.

نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی استان یزد در تمام حالت‌ها فراتر از کل کشور

اقتصاددان یزدی با بیان این که استان یزد با ۱۹.۴ درصد نرخ بیکار تحصیلکرده دانشگاهی حدود ۶ درصد بیشتر از این نرخ برای کل کشور یعنی ۱۳.۶ درصد قرار دارد، می افزاید: در سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی استان یزد در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر به ترتیب ۳، ۷ و ۴ درصد بیشتر از کل کشور بوده است.

دکتر علوی راد اذعان می کند: پیشران های اقتصادی استان یزد نیازمند تغییرات اساسی است و این موضوع با گفتار درمانی هرگز حل نخواهد شد.