سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد گفت: طی قرارداد جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، میزان 20 هزار تن از کود شیمیایی مذکور در استان یزد و توسط یک واحد تولیدی، طی 6 ماه تولید و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کل کشور بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در گفتگو با صبح یاباط؛ با بیان اینکه با پیگیری های اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید داخل، این شرکت سالانه طی قراردادهای مشخصی سوپرفسفات تریپل مورد نیاز کشور را از طریق واحدهای تولیدی این استان تامین می کند گفت: سوپر فسفات تریپل یا کود سیاه یک منبع فوق‎العاده فسفر بوده و غلظت بالای فسفر در آن یک مزیت است چرا که این کود حاوی۴۶ درصد فسفر بوده که در کشور اکثرا به شکل گرانول تولید می گردد.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۳ هزار تن کود سوپر فسفات تریپل مورد نیاز کشور از طریق یک واحد تولیدی در استان یزد تولید شده و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان به صورت یارانه ای توزیع گردیده است.

زارعیان تصریح کرد: طی قرارداد جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، میزان ۲۰ هزار تن از کود شیمیایی مذکور در استان یزد و توسط یک واحد تولیدی، طی ۶ ماه تولید و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کل کشور بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ابراز داشت:
در سال گذشته طی دو قرارداد، میزان ۳۲ هزار تن کود سوپرفسفات تریپل توسط واحد تولیدی استان تولید و در انبارهای شعب مختلف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کل کشور ذخیره یا توزیع گردیده است.

  • نویسنده : حیران