نشست بررسی مسائل و مشکلات پوشش تلفن همراه روستاهای شهرستان در مخابرات منطقه یزد برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ بنا به درخواست فرمانداری شهرستان بافق نشستی با حضور مدیر مخابرات منطقه یزد، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، فرماندار شهرستان بافق و معاون سنگ آهن مرکزی بافق به منظور بررسی وضعیت پوشش و آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در نقاط روستایی این شهرستان و رفع موانع و مشکلات موجود در برخی از روستاهای سطح بافق در مخابرات منطقه یزد برگزار شد.

محمد رضا زارع مدیر مخابرات منطقه یزد در این نشست ضمن خیر مقدم، حاضران را در جریان آخرین وضعیت عملکرد مخابرات در ارائه خدمات مخابراتی به روستاییان قرار داد.

صمیمی فرماندار شهرستان بافق فعالیتهای مخابرات استان در این شهرستان را ستود و بر ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم بمنظور ارتقاء سطح پوشش آنتن دهی همراه اول در مناطق روستایی بافق تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات آنتن دهی و پوشش نامناسب همراه اول در برخی از مناطق روستایی به یکی از دغدغه ها و مشکلات عمده تبدیل شده است ،انجام این مهم را گامی مهم در راستای توسعه پایدار و گسترش خدمات دهی به روستاییان دانست.

شایان ذکر اینکه در این نشست ضمن بررسی وضعیت پوشش تلفن همراه در روستاهای شهرستان بافق، تصمیم در خصوص تامین اعتبار، جانمایی ونصب سایت های جدید در سطح شهرستان و … به نشست های بعدی موکول شد.