به گزارش صبح ساباط؛ متقاضیان برای استفاده بهینه از تلفن همگانی در سطح شهر می توانند با ارائه کارت ملی خود نسبت به تهیه کارت های قابل شارژ تلفن همگانی از اکثر دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند. بر اساس این گزارش: صادر شدن کارت تلفن جدید به نام شخص، امکان مشاهده کارکرد کارت تلفن، مسدود سازی […]

به گزارش صبح ساباط؛ متقاضیان برای استفاده بهینه از تلفن همگانی در سطح شهر می توانند با ارائه کارت ملی خود نسبت به تهیه کارت های قابل شارژ تلفن همگانی از اکثر دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش: صادر شدن کارت تلفن جدید به نام شخص، امکان مشاهده کارکرد کارت تلفن، مسدود سازی کارت در صورت مفقودی یا خرابی، انتقال شارژ به کارت تلفن دیگر همان فرد در صورت مسدودی کارت قبلی و خرید شارژ برای کارت تلفن دوستان و آشنایان، گرفتن پرینت مکالمات از مزایای کارت های تلفن همگانی قابل شارژ است.

شایان ذکر است؛ دارندگان کارت های تلفن همگانی جدید برای شارژ کارت خود و یا اطلاع از مانده اعتبار کارت می توانند از سه روش مراجعه به مراکز مخابراتی، مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و خرید شارژ از طریق تلفن همراه با شماره گیری کد #۲۰۲۰* اقدام کنند.