دانش آموزان مجموعه ی فرهنگی فاطمیه از تاسیسات شرکت آبفای یزد بازدید نمودند.

به گزارش صبح ساباط؛ ضیا زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفای یزد گفت: به مناسبت هفته صرفه جویی تعدادی از دانش آموزان مجموعه فرهنگی فاطمیه از تاسیسات آب رسانی شرکت آبفای یزد بازدید و از نزدیک با مراحل چگونگی گندزدایی آب و راهبری تاسیسات آبرسانی آشنا شدند.

زینی در ادامه افزود: در این بازدید دانش آموزان با مراحل انجام کار مرکز ارتباط با مشتریان آشنا شدند و از آنها درخواست شد تا در هنگام دیدن هرگونه شکستگی و نشتی تاسیسات آب در معابر با شماره ۱۲۲ تماس حاصل نموده و شرکت آبفای یزد را نسبت به رفع هرچه بهتر و سریعتر شکستگی ها یاری نمایند.

در آخر از نمایشگاهی که به مناسبت هفته صرفه جویی ،در محل این شرکت برپا شده بود بازدید نمودند..