رئیس جدید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان برنامه کاری خود در دوره پیش رو را تشریح کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد حسین سلطانی فر رئیس جدید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر در آستانه عزیمت به محل ماموریت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و برنامه کاری خود در دوره پیش رو را تشریح کرد.