مدیر امور آبرسانی شرکت آبفا از بهره برداری سومین ایستگاه برداشت آب شرب در شهر یزد خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ داود مخلصی مدیر امور آبرسانی شرکت آبفا یزد گفت: در راستای بهره مندی شهروندان از آب شرب با کیفیت مطلوب تر سومین ایستگاه برداشت آب شرب در شهر یزد را اندازی شد.

مخلصی در ادامه افزود: این جایگاه مجهز به یک دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز می باشد وبا هزینه ای بالغ بر۲۰میلیارد ریال احداث وتجهیز شده است.

وی خاطر نشان کرد: در شهر یزد سه ایستگاه برداشت با مجموع ظرفیت۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز در خیابانهای مسکن،شهید رجایی ودر حال حاضر نیز در بلوار دانشجو پشت پارک شادی به بهره برداری رسیده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ایستگاههای تعیین شده برداشت آب فقط جهت مصرف شرب در حد نیاز می باشدلذا از همشهریان تقاضا می گردد این آب را برای سایر مصارف استفاده نکنند.

مدیر آبرسانی شرکت آبفا یزد در ادامه اذعان کرد:با توجه به کمبود آب در سال جاری جهت گذر از بحران آب تابستان۱۴۰۱ لازم است علاوه برتلاش های شرکت آبفا استان یزد در تامین وتوزیع آب ،مشترکین نیز در رعایت الگوی مصرف و همچنین مدیریت مصرف آب به ویژه در ساعات پیک مصرف همکاری داشته باشند.

وی تاکید نمود:آب موجود در کلیه نقاط شبکه توزیع از لحاظ بهداشتی کاملا سالم ودر محدوده مجاز شرب قرار دارد.